ทำบุญสำนักงานฯ

1 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี  และกิจกรรมปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: