ทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

2่ เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 (กิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่ารชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

รูปภาพ: