รับรายงานตัวครู

2 เมษายน 2564 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัววข้าราชการครูจากผลการย้ายตามมติ กศจ.แพร่ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คือ นางสาวจิตติพร หมีเทพ ตำแหน่งครู ร.ร.บ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: