ปะชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

29 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพ: