สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกพร่ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงาน และร่วมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง

รดน้ำดำหัว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ดำหัว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทั้งสองท่าน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รดน้ำดำหัว นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

16 เม.ย. 60 : ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ดำหัว นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ บ้านพัก ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

บรรพชาอุปสมบท

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ทำบุญตักบาตร "ทำดีเพื่อพ่อ"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และประชาชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 4/2560

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

บรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จังหวัดละ 129 คน จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 จังหวัดแพร่กำหนด ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed