ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

รูปภาพ: