ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม

นายกิตตพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เข 1 โรงเรียนละ 2 คน

รูปภาพ: