สาระภาษาไทย

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครูสายผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการพัฒนาครูสายผู้สอน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

สร้างเครื่องมือ

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดการอบรมการสร้างข้อสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทยอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เขต ๑ 

สื่อการเรียนอังกฤษ

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เปิดการประชุมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาขยายโอกาส ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่เขต ๑ มี อาจารย์สุมณเฑียร  แก่นมณี อดีตครูหัวหน้าศูนย์ Earic เป็นวิทยากร

วันพระยาไชยบูรณ์

นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์  ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุพรรณบุรี 

ทอดผ้าป่าตู้ยามหากุศล

นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล จังหวัดแพร่ โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อภิกษุสามเณรของจังหวัดแพร่  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และพิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม รร.รัฐราษฎร์บำรุง

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed