รับการเยี่ยมชมและนิเทศติดตามฯ

8 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับการเยี่ยมชม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม ชั้น 8 โรงพยาบาลแพร่

ลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะช่างไม้ นักการภารโรงในสังกัด ออกช่วยเหลือและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบเหตุวาตภัยเพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน ทั้งนี้ได้ร่วมกับนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ การไฟฟ้าอำเภอสอง ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

26 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2562 โดย ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่แนะนำตัว ให้ที่ประชุมได้รู้จัก

เปิดงานการนำเสนอ Best Practice กลุ่มเครือข่ายฯ ยมเหนือ

26 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอ Best Practice ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

วางแผนจัดงานวันครู ปี 63

25 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค.2563โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2562 ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed