มอบสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระปณิธานและพระบรมราโชบาย

22 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระปณิธานและพระบรมราโชบาย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน สื่อดังกล่าวจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมากจากพระปณิธาน พระบรมราโชบาย หรือบรมราชกรณียกิจ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีผู้บริหารซึ่งเป็นประธานเครือข่ายการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: