ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒธรรม เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  ในภาคเช้าร่วมงานไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาตเหนือ/พิธีสมโภชน์องค์พระธาตุช่อแฮ เวลา 15.30 น. ร่วมขบวนแห่ "รวมพลคนปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ และสีสันชาติพันธุ์  มหัศจรรย์เมืองเหนือ" เวลา 18.00 น. น่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วืถีถิน วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม่วนอณก ม่วนใจษ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ

รูปภาพ: