ชมนิทรรศการที่ทรงคุณค่าในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น ของ สพป. แพร่ เขต ๑

24 ก.ค. 65 ฯพณฯ อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสิปการ์ พลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเข้าชมนิทรรศการที่ทรงคุณค่าในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น ของ สพป. แพร่ เขต ๑ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะครู ในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ นำเสนอสาระสำคัญของนิทรรศการที่มานำเสนอต่อสาธารณชน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: