คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

25 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 ของ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นางสุพรรณิการ์ ผาลา (อุดม) ผอ.สพป.น่าน เขต 1  นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2  นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน และ ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานกรรมการ

รูปภาพ: