ประเมินตนเอง (IIT)

5 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเข้าระบบและประเมินตนเอง (IIT) ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทางระบบ QR Code บนสมาร์ทโฟน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 34 คน ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

จิตอาสา ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา

3 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณแหล่งน้ำและสวนสาธารณะบึงยมหลง (หนองบัวลอย) ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตรวจความพร้อม

29 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ น.ส.จิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมและอุปสรรคปัญหาของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

เยี่ยมบ้านนักเรียน

29 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ น.ส.จิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน กรณีนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนบ้านนาแหลม ไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ซึ่ง นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และคณะครู ได้ดำเนินการมอบเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณดิจ

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพี่เลี้ยงเด็กพิการ

29 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทาง  การบริหาร  คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่

27 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

27 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาขอเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed