ตรวจเอกสาร หลักฐาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ

25 ธันวาคม 2561 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาให้พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ปฏิบัติหน้าที่ต่อในสถานศึกษาเดิม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการในห้วงระยะเวลา ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

กรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

19 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." 19 ธันวาคม 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รับการอวยพรวันคริสต์มาส

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเจริญราษฏร์ แพร่ ที่ได้มาร้องเพลงและอวยพรมอบความสุข เนื่องในวันคริสต์มาส ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ

17 ธันวาคม 2561 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ์ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมอำเภ

แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ "รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 200 คน

บริหารอัตรากำลัง

13 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed