รดน้ำดำหัวผอ.สพป.แพร่ เขต 1

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559 สพป.แพร่ เขต 1 จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกิตติพงษ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีรองผอ.สพป.แพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งการจัดพิธีรดน้ำดำหัวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกศจ.แพร่

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (กศจ.แพร่) โดยมี รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย สพป.แพร่ เขต 1  สพป.แพร่ เขต 1 และสพม.เขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

อบรมพัฒนาครูเอกชนระดับปฐมวัย BBL

เมื่อวันที่ 7 เม.ย 59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูเอกชนระดับปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยุมี อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ร่วมพิธีงานวันจักรี

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ประชุมผู้บริหารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีข้อราชการต้องแจ้งหารือและพบปะรองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 ในการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมให้แนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 

กำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จฯ ระยะที่ 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกกำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จ การบริหารจัดการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและสถานศึกษา ระยะที่ 2 พร้อมด้วย นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์ ประธานอ.ก.ค.ศ., นายคมสัน กลั่นบุศย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, นายสถิตย์ ปลาลาศ อ.ก.ค.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed