ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและข้อราชการและขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: