ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิเศษและทำบุญสืบชะตาวันครบรอบก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

3 สิงหาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิเศษและทำบุญสืบชะตาวันครบรอบก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธี

รูปภาพ: