ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

รูปภาพ: