รับชม ประวัติศาสตร์ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อยรอย ประวัติศาสตร์เมืองแพร่" ตอนที่ 3 "ดินแดนประวัติศาสตร์ มรดกแห่งไม้สัก"

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชม ประวัติศาสตร์ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อยรอย ประวัติศาสตร์เมืองแพร่" ตอนที่ 3 "ดินแดนประวัติศาสตร์ มรดกแห่งไม้สัก" ซึ่งเป็นหลักสูตรไม้สักที่นำไปใช้ในห้องเรียน โดยหลักสูตรระดับปฐมวัย จะเรียนรู้เกี่ยวกับต้นสักและส่วนประกอบของต้นสัก หลักสูตรระดับประถมศึกษา จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของไม้สัก การขยายพันธุ์สัก และการแปรรูปไม้สักเพื่อเป็นของใช้ครัวเรือน และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สัก เพื่อให้นักเรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: