ประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่

6 พ.ย.62 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมงานสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ แขวงการทางแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 6 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมการเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

4 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 พ.ย. 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังฟ่อน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การจัดให้บริการห้องสมุด การจัดการอาหารกลางวัน และการบริหารพื้นที่โดยรวมของโรงเรียน และได้   เน้นย้ำให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและนโยบายของสพฐ. โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้คอยให้ข้อมูลและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนที่ไปเรียนรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหลวง ที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วได้ให้นักเรียนต้อนรับผู้มาเรียนรวมด้วยบรรยากาศอบอุ่น นักเรียนมีการยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นผลสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในสังกัด สพฐ.

วันที่ 31 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่ง ในประเด็นดังนี้ 1.) ในปีงบ 2563 ยังคงจ้างบุคคลที่มีสัญญาจ้างเดิมในปีงบ 2562 และผ่านการประเมินโดยจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน 2.) การจ้างยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิมในปีงบ 2562 3.) สพฐ.

อบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์

30 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โดยมี นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed