ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุพรรณบุรี 

หล่อเทียนพรรษา

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลมนำคณะครู นักเรียนไปร่วม ทำบุญในวันธรรมสวนะและ หล่อเทียนพรรษา ณ วัดโศภนาลัย อ.เมืองแพร่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

รร.สุจริต

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน รร.แกนนำ รร.สุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการนำของ รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนที่เข้าค่ายจำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี

นายธีรวิทย์  ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังฯและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ยอดเยี่ยม

นายธนวัช  วุฒิเมธารักษ์ ผอ.รร.บ้านใน นายปริญญา  เทพวีระพงศ์ ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าแข่งขันคีตมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โดยกรมพลศึกษา ในงานมหกรรมมวยไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ผลการแข่งขันคีตมวยไทย รร บ้านใน-พันเชิง สพปแพร่เขต๑ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ตัวเลขเพิ่มปัญญา

คณะครู รร.บ้านนาแหลม ฝึกสมองการรับรู้ของนักเรียนใน BBL ที่โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 ตัวเลขเพิ่มปัญญา เพื่อฝึกสมองการรับรู้ โดยมี นายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

ค่ายบูรณาการ

นายอนุสรณ์  พรหมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูจัดค่ายบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ การสื่อสารและคิดวิเคราะห์ ณ รร.รัฐราษฎร์บำรุง

ค่ายภาษาอังกฤษ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้งและคณะครู ร่วมกัน จัดค่ายภาษาอังกฤษ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนในการจัดค่ายภาษาอังกฤษจาก คุณสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าแมต 

ออกแนะแนวเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้รับมอบหมายจาก  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ออกแนะแนวนักเรียน ที่เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ณ บ้านนาแหลม มีนายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

รณณรงค์กำจัดไข้เลือดออก

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง คณะครูและนักเรียนร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการคว่ำกะลา ที่มีน้ำขังอยู่ เก็บขยะ ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ในชุมชน หมู่บ้าน และในโรงเรียน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน