ต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี

นายธีรวิทย์  ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังฯและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

รูปภาพ: