รร.สุจริต

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน รร.แกนนำ รร.สุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการนำของ รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนที่เข้าค่ายจำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: