ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุพรรณบุรี 

รูปภาพ: