มอบสื่อการเรียนการสอน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ศน.กรัณฑ์ สมจิตร รับมอบสื่อการเรียนการสอนของ รร.บ้านแดนชุมพล โดย อ.สุรัชนี  เปี่ยมญาติ  อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ นำนักศึกษาจากภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี นายอนุชิต พิพิธจันทร์ เป็น ผอ.รร.

รูปภาพ: