คัดเลือกเหรียญลูกเสือสดุดี

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบุคคลที่เห็นควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

รูปภาพ: