การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1

19 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 28 รางวัล โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

รูปภาพ: