ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และ นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ: