พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer นักเรียน

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางจรรมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer นักเรียน ผ่่านระบบ Zoom โดยมี นายประเสริฐ กิตติประภัสร์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่         เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: