วางแผนจัดงานวันครู ปี 63

25 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

รูปภาพ: