จัดทำแผนปฏิบัติการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: