โครงการ “พัฒนาครูพันธุ์ใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ” วันที่ 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้โอวาท พบปะ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาครูพันธุ์ใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ” โดยในการจัดอบรมฯ ได้มีการสาธิตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์จากวิทยากร จากนั้นได้แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการสอน ต่อด้วยการพัฒนาครู ด้วยระบบ TEPE Online ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: