ชมการบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับชมการถ่ายทอด VDO Conference การบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบรรยายในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: