การประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ในวันที่ 4 ม.ค 2561 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: