การประชุมสรุปรายงานการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีการพิจารณาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของแต่ละกลุ่มจำนวน 7 กลุ่ม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: