การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในสังกัด ในเรื่องการพิจารณาจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ,การพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้แก่โรงเรียน และพิจารณาทุนการศึกษา ในวันที่ 19 ธ.ค.2560 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: