คัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิบัติราชการจนเกิดผลดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

รูปภาพ: