การประชุมคณะกรรมการการขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ.2561 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม 2 สพป. แพร่ เขต 1

รูปภาพ: