พิจารณาคุณสมบัติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก (ย้าย) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพ: