อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ปชส.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สพป.แพร่ เขต 1 กับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพและการเขียนบทความและข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุกโรงและบุคลากรในสำนักงานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมี นางมณี ม่วงทอง และ นายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์แพร่ข่าว เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข่าว เขียนบทความ เทคนิคการถ่ายภาพ และ นายสุธี พาทีทิน นายธราพงษ์ พุฒิพุทธ ครูสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 นางพัทธ์ธีรา  ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายข่าวและการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Viva วีดิโอ

รูปภาพ: