สัมมนาครูวิชาการกลุ่มฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: