ตรวจเยี่ยมห้วยฮ่อม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียสการสอนของครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: