พิจารณาแผนฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: