ประชุม อกคศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการ อกคศ.แพร่ เขต ๑ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการ

รูปภาพ: