ร่วมพิธีลงนาม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่  แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ณ แปลงนาของ นางรุจิรา ผาทอง  บ้านแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 

รูปภาพ: