ต่อต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" โดยมี นายธีระวิทย์  ภิญโญ เป็น ผอ.รร.

รูปภาพ: