วันพระนารายณ์มหาราช

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีวันพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแพร่

ตัวเลขเพิ่มปัญญา

คณะครู รร.บ้านนาแหลม ฝึกสมองการรับรู้ของนักเรียนใน BBL ที่โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 ตัวเลขเพิ่มปัญญา เพื่อฝึกสมองการรับรู้ โดยมี นายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

ค่ายบูรณาการ

นายอนุสรณ์  พรหมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูจัดค่ายบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ การสื่อสารและคิดวิเคราะห์ ณ รร.รัฐราษฎร์บำรุง

ค่ายภาษาอังกฤษ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้งและคณะครู ร่วมกัน จัดค่ายภาษาอังกฤษ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนในการจัดค่ายภาษาอังกฤษจาก คุณสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าแมต 

ออกแนะแนวเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้รับมอบหมายจาก  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ออกแนะแนวนักเรียน ที่เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ณ บ้านนาแหลม มีนายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักการวิจัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

คัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed