โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามข้อสั่งการของนากยรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: