ประเมินเขตสุจริต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สพป.แพร่ เขต 1 และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

สร้างข้อสอบอัตนัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสร้างข้อสอบอัตนัย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด

ผอ.เขตร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก

ครูผู้ช่วยรายงานตัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จำนวน ๔ ราย คือ นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่  นายวัชรพันธ์ ตันยงค์  โรงเรียนอนุบาลแพร่  นางจารุวรรณ วารีกุล โรงเรียนบ้านห้

ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  Bike For Dad เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงความสามัคคีของชาวไทย เส้นทางจริงรวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๙ กิโลเมตร

อบรมครูเอกชน

สพป.แพร่ เขต 1 และ เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมกา ปสกช. จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรม STEM วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดย นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและกล่าวบรรยายพิเศษ ให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed