ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 69 รูป ภาคค่ำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และต่อเทียนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี พร้อมกล่าว"ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรชาวแพร่ มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ: