มอบเงินช่วยเหลือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุรถพ่วง ๑๘ ล้อเสียหลักพุ่งชนรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ได้รับบาดเจ็บโดยมี นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่และคณะครูร่วมรับมอบ

พิจารณางบปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินงบประมาณ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิจารณาดำเนินการ

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก นายสนิท  กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่และคณะครู ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่นักการภารโรงผู้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านนายสำราญ  สติมั่น 

ครูสอนคอมพิวเตอร์

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสัมมนาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

คัดเลือกสถานศึกษา

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ขยะรีไซเคิล

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู
และบุคลากร  นำนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ รณรงค์ขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน
บ้านน้ำโค้งและ รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะกำจัดขยะรีไซเคิลอย่างมีระบบและมีรายได้ระหว่างเรียน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed